פרויקטים קודמים

בוצעו שני פרויקטים ברחוב השקמה, בנשר, של פינוי והרחבה של בית מגורים. במסגרת הפרויקט הורחבו דירות של 3 ו-4 חדרים לדירות של 5 חדרים בתוספת מרפסת.

בניין בשקמה 38, לפני הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 38, לפני הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 38, אחרי הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 38, אחרי הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, לפני הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, לפני הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, לפני הרחבה, מבט מחניה

בניין בשקמה 44, לפני הרחבה, מבט מחניה

בניין בשקמה 44, אחרי הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, אחרי הרחבה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, בעבודה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, בעבודה, מבט מרחוב תמר

בניין בשקמה 44, אחרי הרחבה, מבט מחניה

בניין בשקמה 44, אחרי הרחבה, מבט מחניה